Arizona

Résultats

NHL 05/09 02:30 - [21] Arizona v Sharks [24] W 5-4
NHL 05/08 02:30 - [21] Arizona v Sharks [23] W 5-2
NHL 05/06 02:00 - [6] Los Angeles v Arizona [5] L 4-2
NHL 05/04 02:00 - [26] Los Angeles v Arizona [21] L 3-2
NHL 05/02 02:00 - [2] Golden Knights v Arizona [21] L 3-2
NHL 05/01 02:00 - [2] Golden Knights v Arizona [22] W 0-3
NHL 04/29 02:30 - [21] Arizona v Sharks [23] L 2-4
NHL 04/27 02:30 - [21] Arizona v Sharks [25] L 4-6
NHL 04/25 02:00 - [21] Arizona v Los Angeles [25] W 4-0
NHL 04/22 01:00 - [10] Minnesota v Arizona [20] L 4-1
NHL 04/20 01:00 - [10] Minnesota v Arizona [20] L 5-2
NHL 04/17 22:00 - [19] St. Louis v Arizona [21] W 2-3