Czech Republic Extraleague Women 09/21 15:50 Tomanova, Tamara v JingXuan Liu 8-11
Czech Republic Extraleague Women 09/21 15:38 Truksova, Lucia v JingXuan Liu 6-10
Moscow Liga Pro 09/21 15:30 Maksim Sodil v Dmitry Fedorov 11-8
Moscow Liga Pro 09/21 15:00 Dzhamshed Khasanov v Evgenii Luchinin 5-11
Moscow Liga Pro 09/21 14:00 Georgiy Evglevskiy v Vladimir Petrov 0-0
Moscow Liga Pro 09/21 13:41 Maksim Pronkin v Semyon Korolev 10-9
Moscow Liga Pro 09/21 13:00 Maksim Pronkin v Vladimir Shirokov 10-8
Moscow Liga Pro 09/21 12:30 Georgiy Evglevskiy v Vladimir Petrov 6-3
Moscow Liga Pro 09/21 12:00 Semyon Korolev v Maksim Pronkin 8-10
Moscow Liga Pro 09/21 11:30 Georgiy Evglevskiy v Vladimir Shirokov 0-0
Moscow Liga Pro 09/21 11:00 Vladimir Petrov v Semyon Korolev 13-12
Moscow Liga Pro 09/21 10:30 Maksim Pronkin v Georgiy Evglevskiy 6-11
Moscow Liga Pro 09/21 10:00 Vladimir Shirokov v Semyon Korolev 4-4
Moscow Liga Pro 09/21 09:30 Vladimir Petrov v Maksim Pronkin 5-5
Moscow Liga Pro 09/21 09:00 Semyon Korolev v Georgiy Evglevskiy 8-11
Moscow Liga Pro 09/21 08:15 Vladimir Shirokov v Vladimir Petrov 5-4
Moscow Liga Pro 09/21 07:30 Aleksandr Klavdenkov v Alik Girevenkov 7-8
Moscow Liga Pro 09/21 07:17 Aleksey Sobolev v Sergey Orlov 9-9
Moscow Liga Pro 09/21 06:00 Alik Girevenkov v Aleksandr Klavdenkov 8-11
Moscow Liga Pro 09/21 05:30 Aleksey Sobolev v Alik Girevenkov 1-9
Moscow Liga Pro 09/21 05:00 Sergey Orlov v Aleksandr Klavdenkov 9-10
Moscow Liga Pro 09/21 04:30 Aleksandr Klavdenkov v Aleksey Sobolev 10-9
Moscow Liga Pro 09/21 04:00 Alik Girevenkov v Sergey Orlov 11-6
Moscow Liga Pro 09/21 03:00 Sergey Vyaznikov v Vladimir Nemashkalo 4-10
Moscow Liga Pro 09/21 02:30 Andrey Titov v Alexander Gribkov 7-11
Moscow Liga Pro 09/21 02:00 Alexander Gribkov v Alexei Vlasov 12-10
Moscow Liga Pro 09/21 01:30 Vladimir Nemashkalo v Andrey Titov 12-10
Moscow Liga Pro 09/21 01:00 Sergey Vyaznikov v Alexander Gribkov 7-8
Moscow Liga Pro 09/21 00:30 Vladimir Nemashkalo v Alexei Vlasov 11-3
Moscow Liga Pro 09/21 00:00 Andrey Titov v Sergey Vyaznikov 7-11