Orix 8-4 Hokkaido 2015-07-28 09:00

Pts

R
Orix 8
Hokkaido 4