Hokkaido 8-7 Saitama 2015-07-11 06:00

Pts

R
Hokkaido 8
Saitama 7