Kharkivski Sokoly

FBU Superleague 04/17 10:00 - Yuzhny v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 04/15 10:00 - BC Odessa v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 04/04 10:00 - Kharkivski Sokoly v Dnipro - View
FBU Superleague 03/29 10:00 - Kharkivski Sokoly v Mykolaiv - View
FBU Superleague 03/22 11:00 - Zaporizhya v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 03/20 11:00 - SK Prometey v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 03/08 11:00 - Kharkivski Sokoly v Kyiv-Basket - View
FBU Superleague 03/06 11:00 - Kharkivski Sokoly v Cherkasski - View
FBU Superleague 03/01 11:00 - Kharkivski Sokoly v Yuzhny - View
FBU Superleague 02/28 11:00 - Kharkivski Sokoly v BC Odessa - View
FBU Superleague 02/15 11:00 - Dnipro v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 02/06 11:00 - Mykolaiv v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 01/24 11:00 - Kharkivski Sokoly v Zaporizhya - View
FBU Superleague 01/22 11:00 - Kharkivski Sokoly v SK Prometey - View
FBU Superleague 01/18 11:00 - Kyiv-Basket v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 01/16 11:00 - Cherkasski v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 01/11 11:00 - BC Odessa v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 01/09 11:00 - Yuzhny v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 01/05 11:00 - Kharkivski Sokoly v Dnipro - View
FBU Superleague 12/13 11:00 - Kharkivski Sokoly v Mykolaiv - View
FBU Superleague 12/08 11:00 - Zaporizhya v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 12/06 11:00 - SK Prometey v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 12/01 11:00 - Kharkivski Sokoly v Cherkasski - View
FBU Superleague 11/29 11:00 - Kharkivski Sokoly v Kyiv-Basket - View
FBU Superleague 11/10 11:00 - Kharkivski Sokoly v BC Odessa - View
FBU Superleague 11/08 11:00 - Kharkivski Sokoly v Yuzhny - View
FBU Superleague 10/17 16:00 - [9] Mykolaiv v Kharkivski Sokoly [7] L 74-73
FBU Superleague 10/11 16:00 - [6] Kharkivski Sokoly v SK Prometey [4] L 70-81
FBU Superleague 10/09 16:00 - [5] Kharkivski Sokoly v Zaporizhya [3] L 86-90
FBU Superleague 10/06 12:00 - Kyiv-Basket v Kharkivski Sokoly L 79-71