Moscow Liga Pro 06/18 19:30 Sergey Trunenkov v Evgeniy Ilyukhin 8-7
Moscow Liga Pro 06/18 19:30 Pavel Lukyanov v Dmitri Popov 6-9
Moscow Liga Pro 06/18 19:10 Sergey Maksakov v Andrey Doncenko 10-6
Moscow Liga Pro 06/18 19:00 Ivan Titov v Vyacheslav Karpenko 10-8
Moscow Liga Pro 06/18 18:30 Andrey Doncenko v Sergey Trunenkov 8-9
Moscow Liga Pro 06/18 18:30 Pavel Malahov v Pavel Lukyanov 9-11
Moscow Liga Pro 06/18 18:00 Evgeniy Ilyukhin v Sergey Maksakov 10-12
Moscow Liga Pro 06/18 18:00 Ivan Titov v Dmitri Popov 8-9
Moscow Liga Pro 06/18 17:30 Sergey Trunenkov v Evgeniy Ilyukhin 10-11
Moscow Liga Pro 06/18 17:30 Vyacheslav Karpenko v Pavel Malahov 10-7
Moscow Liga Pro 06/18 17:00 Andrey Doncenko v Sergey Maksakov 6-8
Moscow Liga Pro 06/18 17:00 Pavel Lukyanov v Ivan Titov 8-5
Moscow Liga Pro 06/18 16:30 Sergey Maksakov v Sergey Trunenkov 6-8
Moscow Liga Pro 06/18 16:30 Dmitri Popov v Pavel Malahov 6-7
Moscow Liga Pro 06/18 16:00 Evgeniy Ilyukhin v Andrey Doncenko 9-9
Moscow Liga Pro 06/18 16:00 Vyacheslav Karpenko v Pavel Lukyanov 2-3
Moscow Liga Pro 06/18 15:30 Pavel Malahov v Ivan Titov 8-4
Moscow Liga Pro 06/18 15:30 Vladimir Sinkovskiy v Andrey Yakovlev 3-5
Moscow Liga Pro 06/18 15:00 Dmitri Popov v Vyacheslav Karpenko 11-7
Moscow Liga Pro 06/18 14:49 Vjacheslav Chernov v Albert Bogomolov 9-6
Challenger Series 2017, Week 50 06/18 14:00 Baggaley, Andrew v Vostes, Yannick 3-1
Moscow Liga Pro 06/18 14:00 Anastasia Golubeva v Tatyana Mihailova 3-3
Moscow Liga Pro 06/18 13:30 Andrey Yakovlev v Vjacheslav Chernov 8-7
Moscow Liga Pro 06/18 13:26 Vinogradova, Mariia v Natalia Malinina 10-12
Challenger Series 2017, Week 50 06/18 13:15 Vostes, Yannick v Ecseki, Nandor 3-2
Moscow Liga Pro 06/18 13:00 Anastasia Golubeva v Vinogradova, Mariia 11-9
Moscow Liga Pro 06/18 13:00 Vladimir Sinkovskiy v Albert Bogomolov 4-4
Challenger Series 2017, Week 50 06/18 12:35 Baggaley, Andrew v Cheaib, Dauud 3-1
Moscow Liga Pro 06/18 12:30 Natalia Malinina v Tatyana Mihailova 6-5
Moscow Liga Pro 06/18 12:30 Albert Bogomolov v Andrey Yakovlev 8-11