BIPA 2

Cup 10/16 15:25 MBC Mykolaiv 2 v BIPA 2 L 83-67