Pts

1 2 3 4 5
Ivashkin, Aleksander 6 11 7 15 11
Aseev, Dmitriy 11 8 11 13 7