B 1913 v Viby 2021-04-17 11:00

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.60 1.60 0.60 0.60 3.00
Away 0.40 1.40 1.40 2.20 5.00
Total 1.00 3.00 2.00 2.80 8.00
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.50 1.30 0.90 1.90 3.40
Away - 0.90 - 2.20 -
Total - 2.20 - 4.10 -

Live Streaming