Pts

1 2 3 4 5
Evgeny Doronin 11 11 13 8 11
Alexander Nevzorov 7 3 15 11 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Alexander Nevzorov
 • Game 1 Race to 5 - Evgeny Doronin
 • Game 1 Race to 7 - Evgeny Doronin
 • Game 1 Race to 9 - Evgeny Doronin
 • Game 1 - Evgeny Doronin won 11-7
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Evgeny Doronin
 • Game 2 Race to 5 - Evgeny Doronin
 • Game 2 Race to 7 - Evgeny Doronin
 • Game 2 Race to 9 - Evgeny Doronin
 • Game 2 - Evgeny Doronin won 11-3
 • Score After Game 2 - 11-3
 • Game 3 Race to 3 - Evgeny Doronin
 • Game 3 Race to 5 - Evgeny Doronin
 • Game 3 Race to 7 - Alexander Nevzorov
 • Game 3 Race to 9 - Alexander Nevzorov
 • Game 3 - Alexander Nevzorov won 13-15
 • Score After Game 3 - 13-15
 • Game 4 Race to 3 - Alexander Nevzorov
 • Game 4 Race to 5 - Alexander Nevzorov
 • Game 4 Race to 7 - Alexander Nevzorov
 • Game 4 Race to 9 - Alexander Nevzorov
 • Game 4 - Alexander Nevzorov won 8-11
 • Score After Game 4 - 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Alexander Nevzorov
 • Game 5 Race to 5 - Alexander Nevzorov
 • Game 5 Race to 7 - Alexander Nevzorov
 • Game 5 Race to 9 - Evgeny Doronin
 • Game 5 - Evgeny Doronin won 11-9
 • Score After Game 5 - 11-9