Pts

1 2 3 4
Muhammed Ahmedzhanov 11 11 9 11
Vasily Dedov 5 5 11 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vasily Dedov
 • Game 1 Race to 5 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 1 Race to 7 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 1 Race to 9 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 1 - Muhammed Ahmedzhanov won 11-5
 • Score After Game 1 - 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 2 Race to 5 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 2 Race to 7 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 2 Race to 9 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 2 - Muhammed Ahmedzhanov won 11-5
 • Score After Game 2 - 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Vasily Dedov
 • Game 3 Race to 5 - Vasily Dedov
 • Game 3 Race to 7 - Vasily Dedov
 • Game 3 Race to 9 - Vasily Dedov
 • Game 3 - Vasily Dedov won 9-11
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 4 Race to 5 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 4 Race to 7 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 4 Race to 9 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 4 - Muhammed Ahmedzhanov won 11-7
 • Score After Game 4 - 11-7