Pts

1 2 3 4 5
Vadim Krokhin 9 11 6 11 11
Mihail Kozhemyakin 11 9 11 9 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 1 Race to 5 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 1 Race to 7 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 1 Race to 9 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 1 - Mihail Kozhemyakin won 9-11
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Vadim Krohin
 • Game 2 Race to 5 - Vadim Krohin
 • Game 2 Race to 7 - Vadim Krohin
 • Game 2 Race to 9 - Vadim Krohin
 • Game 2 - Vadim Krohin won 11-9
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 3 Race to 5 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 3 Race to 7 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 3 Race to 9 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 3 - Mihail Kozhemyakin won 6-11
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Vadim Krohin
 • Game 4 Race to 5 - Vadim Krohin
 • Game 4 Race to 7 - Vadim Krohin
 • Game 4 Race to 9 - Vadim Krohin
 • Game 4 - Vadim Krohin won 11-9
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Vadim Krohin
 • Game 5 Race to 5 - Vadim Krohin
 • Game 5 Race to 7 - Vadim Krohin
 • Game 5 Race to 9 - Vadim Krohin
 • Game 5 - Vadim Krohin won 11-7
 • Score After Game 5 - 11-7