Pts

1 2 3 4 5
Mihail Kozhemyakin 11 7 11 9 11
Denis Makarov 9 11 9 11 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 1 Race to 5 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 1 Race to 7 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 1 Race to 9 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 1 - Mihail Kozhemyakin won 11-9
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 2 Race to 5 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 2 Race to 7 - Denis Makarov
 • Game 2 Race to 9 - Denis Makarov
 • Game 2 - Denis Makarov won 7-11
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Denis Makarov
 • Game 3 Race to 5 - Denis Makarov
 • Game 3 Race to 7 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 3 Race to 9 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 3 - Mihail Kozhemyakin won 11-9
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 4 Race to 5 - Denis Makarov
 • Game 4 Race to 7 - Denis Makarov
 • Game 4 Race to 9 - Denis Makarov
 • Game 4 - Denis Makarov won 9-11
 • Score After Game 4 - 9-11
 • Game 5 Race to 3 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 5 Race to 5 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 5 Race to 7 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 5 Race to 9 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 5 - Mihail Kozhemyakin won 11-5
 • Score After Game 5 - 11-5