Yokohama 3-17 Tokyo Yakult 2015-07-21 09:00

Pts

R
Yokohama 3
Tokyo Yakult 17