Hokkaido 3-6 Chiba 2015-07-31 09:00

Pts

R
Hokkaido 3
Chiba 6