Saitama 6-13 Hokkaido 2015-07-24 09:00

Pts

R
Saitama 6
Hokkaido 13