Saitama 12-4 Hokkaido 2015-06-26 09:00

Pts

R
Saitama 12
Hokkaido 4