Evgeny Anisimov

Résultats

Moscow Liga Pro Women 09/16 07:45 - Vladimir Sinkovskiy v Evgeny Anisimov L 3-2
Moscow Liga Pro Women 09/16 07:15 - Evgeny Anisimov v Vladimir Sinkovskiy L 0-3
Moscow Liga Pro Women 09/16 05:45 - Evgeny Anisimov v Vladimir Selkin L 1-3
Moscow Liga Pro Women 09/16 04:45 - Alexey Pisar v Evgeny Anisimov L 3-2
Moscow Liga Pro Women 09/09 07:45 - Evgeny Anisimov v Vladimir Selkin W 3-1
Moscow Liga Pro Women 09/09 07:15 - Mikhail Sverdlov v Evgeny Anisimov L 3-0
Moscow Liga Pro Women 09/09 06:15 - Evgeny Anisimov v Aleksandr Savinskiy L 2-3
Moscow Liga Pro Women 09/09 05:15 - Vladimir Selkin v Evgeny Anisimov W 0-3
Moscow Liga Pro Women 09/02 07:45 - Vladimir Sinkovskiy v Evgeny Anisimov L 3-0
Moscow Liga Pro Women 09/02 06:45 - Vladimir Selkin v Evgeny Anisimov L 3-0
Moscow Liga Pro Women 09/02 05:45 - Oleg Belugin v Evgeny Anisimov L 3-0
Moscow Liga Pro Women 09/02 05:15 - Evgeny Anisimov v Vladimir Sinkovskiy L 2-3