HC Trutnov B

Czech Regional League 10/09 16:00 - HC Opocno v HC Trutnov B W 4-13
Czech Regional League 02/24 16:00 - HC Nachod v HC Trutnov B L 3-2
Czech Regional League 02/13 17:00 - Nova Paka v HC Trutnov B L 8-0
Czech Regional League 02/10 16:00 - HC Trutnov B v HC Jaromer L 0-6
Czech Regional League 11/27 17:00 - Nova Paka v HC Trutnov B L 10-3