Zaporizhya

FBU Superleague 04/05 10:00 - Zaporizhya v Kyiv-Basket - View
FBU Superleague 04/03 10:00 - Zaporizhya v Cherkasski - View
FBU Superleague 03/28 11:00 - BC Odessa v Zaporizhya - View
FBU Superleague 03/26 11:00 - Yuzhny v Zaporizhya - View
FBU Superleague 03/22 11:00 - Zaporizhya v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 03/20 11:00 - Zaporizhya v Dnipro - View
FBU Superleague 03/07 11:00 - Mykolaiv v Zaporizhya - View
FBU Superleague 02/27 11:00 - Zaporizhya v SK Prometey - View
FBU Superleague 02/16 11:00 - Kyiv-Basket v Zaporizhya - View
FBU Superleague 02/14 11:00 - Cherkasski v Zaporizhya - View
FBU Superleague 02/07 11:00 - Zaporizhya v BC Odessa - View
FBU Superleague 02/05 11:00 - Zaporizhya v Yuzhny - View
FBU Superleague 01/26 11:00 - Dnipro v Zaporizhya - View
FBU Superleague 01/24 11:00 - Kharkivski Sokoly v Zaporizhya - View
FBU Superleague 01/17 11:00 - Zaporizhya v Mykolaiv - View
FBU Superleague 01/11 11:00 - SK Prometey v Zaporizhya - View
FBU Superleague 12/22 11:00 - Zaporizhya v Cherkasski - View
FBU Superleague 12/20 11:00 - Zaporizhya v Kyiv-Basket - View
FBU Superleague 12/14 11:00 - Yuzhny v Zaporizhya - View
FBU Superleague 12/12 11:00 - BC Odessa v Zaporizhya - View
FBU Superleague 12/08 11:00 - Zaporizhya v Kharkivski Sokoly - View
FBU Superleague 12/06 11:00 - Zaporizhya v Dnipro - View
FBU Superleague 11/28 11:00 - Mykolaiv v Zaporizhya - View
FBU Superleague 11/07 11:00 - Zaporizhya v SK Prometey - View
FBU Superleague 11/03 11:00 - Kyiv-Basket v Zaporizhya - View
FBU Superleague 11/01 11:00 - Cherkasski v Zaporizhya - View
FBU Superleague 10/20 11:00 - [5] Zaporizhya v Yuzhny [4] L 81-88
FBU Superleague 10/18 15:00 - [4] Zaporizhya v BC Odessa [9] L 77-87
FBU Superleague 10/12 11:00 - [5] Dnipro v Zaporizhya [2] L 96-85
FBU Superleague 10/09 16:00 - [5] Kharkivski Sokoly v Zaporizhya [3] W 86-90